epj-fiolett_bck

Lær nye funksjoner i ditt EPJ
og bli en mer effektiv lege.

Dette kurset er produsert i samarbeid med Direktoratet for ehelse og omhandler nye funksjoner i journalsystemet utviklet gjennom EPJ-løftet. EPJ-løftet er et brukernært samarbeid mellom Direktoratet for ehelse, den norske Legeforeningen og EPJ-leverandørene.

Kurset er et gratis e-læringskurs som er tilgjengelig via SKIL sin ePortal og er en del av «grunnpakka» som består av totalt fem nyttige e-læringskurs for deg som vil lære mer og ta poeng.

Kurset «Ditt EPJ-løft» kvalifiserer til 3 poeng.