Siden er nede

Men du kan fortsatt ta gratis klinisk emnekurs i Vårt EPJ-Løft.
Kurset er et utviklet gjennom et samarbeid mellom Direktoratet for ehelse og SKIL.