topp_logo_hvit

: FOR FASTLEGER OG AVTALESPESIALISTER

topp_logo_hvit

Status innføring av prosjektene hos de ulike EPJ-levrandørene

Gjennomfør SKILs klinisk emnekurs, kurset teller 15 poeng til legers videre- og etterutdanning.

SKILs innføringsplan for de ulike prosjektene knyttet til EPJ-løftet

Velkommen til epjloftet.no

På oppdrag fra Direktoratet for e-helse gjennomfører Senter for Kvalitet i Legekontor (SKIL) gevinstrealisering av nye funksjoner og delprosjekter i EPJ-løftet. På denne siden vil SKIL publisere funn, gevinster og stadig oppdatere hvor langt de ulike EPJ-levrandørene har kommet med innføringen av funksjonene.

EPJ-LØFTET FOR FASTLEGER OG AVTALESPESIALISTER

«EPJ-løftet skal heve kvaliteten på fastlegers og privatpraktiserende spesialisters EPJ-system og dermed gjøre hverdagen enklere for både pasienter og helsepersonell. EPJ-løftet skal levere ny og nyttig EPJ-funksjonalitet som gjør behandlingen tryggere for pasienten og hverdagen enklere for alle leger og avtalespesialister. Direktoratet for e-helse leder styringsgruppen og ivaretar sekretariatsfunksjoner. EPJ-løftet er et samarbeid mellom Direktoratet for e-helse, Helsedirektoratet, Den norske legeforening og EPJ-leverandører. Det er finansiert ved avsatte midler fra normaltariffoppgjøret.»

Kilde: https://ehelse.no/epj-loftet/epj-loftet-for-fastleger-og-avtalespesialister